2018 m. gruodį visur tvyrojo KALĖDINIS Džiaugsmas – ne tik tarp vaikų ir jaunuolių Lietuvoje bei socialinių darbuotojų, bet ir tarp mūsų, valdybos komandos! Pridedame padėkos laišką už didelę paramą, trumpą praėjusių metų veiklos apžvalgą ir pranešimą apie 2019 m. rugsėjo mėn. vyksiančią rėmėjų kelionę.

Brangūs draugai, rėmėjai ir rėmėjai!

Norėtumepadėkoti už ištikimą ir dosniąparamą 2018 m. ir kalėdinę auką . Jūsų pagalbos dėka pernai galėjome veiksmingai paremti 30 Marijampolės vaikų kaimelio vaikų ir PATRIA programoje dalyvaujančių jaunuolių, taip pat vėl surengti populiarią kalėdinę akciją. Vaikų kaimelio ir PATRIA komandų bei mūsų asociacijos vardu norime nuoširdžiai padėkoti už visas aukas, kurios leido mums finansuoti mūsų projektus, taip pat už dovanas vaikams ir jaunimui, mamoms ir socialiniams darbuotojams bei Kalėdų šventes. Iš viso Kalėdinei akcijai paaukojome beveik 11 000 eurų. Esame labai sujaudinti mūsų draugų ir rėmėjų, taip pat mūsų įmonės rėmėjos „cosnova” didelio solidarumo ir ištikimybės mūsų projektui Lietuvoje.

Visi vaikai, tiek mažesnieji iš Marijampolės vaikų kaimo, tiek didesnieji iš PATRIA programos, džiaugėsi asmeniniais rėmėjų ir draugų laiškais bei praktiškais sportiniais krepšiais, kuriuos galės panaudoti. PATRIA komanda taip apibūdino šių metų kalėdinį vakarėlį: „Savaitė prieš Kalėdas mums buvo labai intensyvi. Jaunimas dalyvavo šventiniame pasiruošime, o PATRIA pasirūpino maistu ir dovanomis. Kartu gaminome maistą, puošėme kambarius, rengėme klausimų žaidimą ir smagiai fotografavomės prie Kalėdų eglutės. Pagrindinis vakaro akcentas buvo atsakymai į klausimus. Jaunuoliai klausėsi vieni kitų, jautriai dalijosi savo kalėdine patirtimi ir pasakojo, kokių kalėdinių tradicijų norėtų laikytis ateityje. Gražiausias dalykas, kurį jaunuoliai rado, buvo „foto dovanų siena” su praėjusių metų veiklos nuotraukomis. Jaunuoliams buvo leista su savimi pasiimti šias nuotraukas. Visi esame dėkingi už aukas iš Vokietijos, kurios leido surengti šias gražias Kalėdas.”

Laimingi veidai Marijampolės vaikų kaime
PATRIA jaunimas džiaugiasi sportiniais krepšiais ir kalėdiniu paštu iš Vokietijos
Jauki Kalėdų vakarienė PATRIA

2018 m. buvo aktyvūs: 2018 m. balandžio 26 d. restorane „Alter Haferkasten” surengėme labdaros vakarienę, kurios metu paminėjome mūsų projekto Lietuvoje 20-metį. rengiant „2017 m. metinę ataskaitą” apie PATRIA programos rezultatus. Per Sekminių savaitgalį buvo surengta kelionė pas rėmėjus ir kelias dienas vyko interaktyvi programa su jaunimu. Sekminių sekmadienį aplankė vaikus Marijampolės vaikų kaime. Daug kartų per „Skype” kalbėjomės su „Vaikų kaimo” ir PATRIA vadovų komandomis. Su metiniu visuotiniu susirinkimu, kurį turėjome malonumą surengti mūsų įmonės rėmėjos „cosnova” patalpose Sulzbache. Lapkričio mėnesį Ingrid ir Otmar Debald vyko į darbo kelionę, kurios metu vyko intensyvūs pokalbiai su vyskupu Norvila ir kunigu Donatu dėl vaikų kaimelio ateities. (Apie tolesnius pokyčius informuosime kitame naujienlaiškyje). Ir įgyvendinus 2018 m. kalėdinę kampaniją, kuri yra mūsų veiklos konstanta per visus mūsų gyvavimo metus.

Šiais metais mūsų rėmimo kelionė vyks rudenį, 2019 m. rugsėjo 5-8 d. Kviečiame prisijungti ir asmeniškai susipažinti su mūsų vaikais Marijampolės vaikų kaime ir jaunuoliais iš PATRIA programos. Prašome rezervuoti šią datą. Daugiau informacijos bus pateikta vėliau.

2019 m. vasario pradžioje paštu išsiuntėme aukų kvitus – už rėmimo programą ir 2018 m. kalėdinę kampaniją. Jei per klaidą negavote aukos kvito, susisiekite su Ingrid Debald.

Tikimės, kad ir šiais metais galėsime su jumis, brangūs draugai ir rėmėjai, toliau keistis informacija. Linkime jums ir jūsų šeimoms viso ko geriausio 2019 m. – svarbiausia, būkite sveiki!

Su šiltais linkėjimais

Jūsų, Ingrid ir Otmar Debald

ir „Kinderdörfer in Litauen e.V.” (Vaikų kaimai Lietuvoje) komanda